"We willen een ander licht werpen op de bekende onderwerpen en u aanzetten nieuwe terreinen van de geschiedenis te verkennen" Hoofdredacteur Aart Aarsbergen

Geschiedenis helpt het heden begrijpen. ‘Het edelste genot is de vreugde van echt begrijpen,’ zei Leonardo da Vinci ooit. Dat is wat ons nieuwe magazine National Geographic Historia wil doen: u op inspirerende wijze te laten kennismaken met het leven van onze voorouders; hun verworvenheden en successen, hun strijd en tegenslagen.

Magazine

National Geographic Historia verschijnt eens per kwartaal.

DOWNLOADS

NIEUWS/National Geographic

Meer nieuws